top of page
Marielle.jpg
Nina .jpg

Under hösten 2019 hade SPIK ett samarbete tillsammans med Skolkyrkan i Örnsköldsvik då vi skulle föreläsa för ungdomar angående alkohol, droger och kränkningar. Skolkyrkan hade ordnat med allt praktiskt kring våra föreläsningar. Vi skulle in till många klasser och ha föreläsningar och till ett gymnasium för en större föreläsning och Skolkyrkan hade ordnat med allt. För oss betydde det otroligt mycket då vi kunde lägga all kraft på våra föreläsningar. 

 

Skolkyrkan tog emot oss med en öppen famn, fantastiskt bemötande och otroligt föredömligt! 

 

Vi tycker att Skolkyrkan är något som borde finnas i varje stad. 

 

/Nina & Marielle 

http://spiknykter.se/

Albin R.jpg

”Skolkyrkan är ett viktigt organ för de kristna ungdomarna i vår kommun som förser oss med all hjälp vi kan behöva från ansvarstagande i och med uppstart efter en ny termin till ekonomisk hjälp inför satsningar för att visa Jesu kärlek på våra skolor. Det är tack vare Skolkyrkan som vår grupp på parkskolan idag har regelbundna träffar där vi stärker varandra i vår tro och får kraft och mod till att under skoltiden stå upp för vår tro och berätta för klasskompisar om vem det är som vi följer. En kristen skolgrupp bygger på engagemang och hängivenhet, och när motivation saknas i en grupp eller när en före detta ledare har tagit studenten och det kvar på skolan inte finns någon som tar ansvar för att starta igång träffarna igen så finns skolkyrkopastorn där och motiverar, engagerar och ger oss all den stöd vi behöver för att hålla igång vår skolgrupp och varje år nå ut till så många människor som möjligt. ”

Albin Rehman, Ledare för kristna skolgruppen på Parksskolan 2019-2020

Maria Lundkvist.png

Vi uppskattar verkligen den extra vuxennärvaro som Miriam på Skolkyrkan utgör. Hon pratar med elever, äter med dem och söker upp de som drar sig undan. Eftersom hon dessutom samarbetar så bra med elevhälsan kompletterar hennes närvaro vårt förebyggande hälsoarbete – för ungdomarnas skull.

Maria Lundkvist, var rektor på Högakusten Teoretiska Gymnasiet fram till 2022

Tilda S.jpg

För mig har skolkyrkan betytt en trygghet. För mig var det väldigt skönt att veta att det fanns en extra kristen i skolan som man får ventilera med när det kommer frågor eller när det är jobbigt.

Tilda Söderberg, elev på Nolaskolan som gick ut 2022

bottom of page